Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Omkring - handicap

Denne side forklarer handicap systemet der bliver brugt i DDGU Scorekeeper.

DDGU Handicap

DDGUs handicap systemet er baseret på de samme principper som PDGA rating systemet, hvor spillernes handicapper baserer sig på spillerens niveau sammenlignet med andre spilleres niveau ved en given tournering. Beregningen af handicapper er basalt set sådan er du tager gennemsnittet af alle spilleres handicapper og gennemsnittet af alle spillernes scores på en given dato. Så sammenlignes alle scores med den gennemsnitlige værdi og ud fra det sættes der et nyt handicap for hvert resultat. Det er vigtigt at skelne mellem disse to:

  • Resultat handicap - Hvert resultat der er kan beregnes handicap for vil blive tildelt et handicap når resultaterne bliver behandlede.
  • Spiller handicap - Spillerens handicap på et givent tidspunkt. Dette er groft set gennemsnittet af spillerens resultat handicapper fra det seneste år.

I DDGU Handicappet beregner vi altid ud fra det vægtede gennemsnit af spillerens resultat handicapper indenfor det sidste år. Vægtet betyder at et resultat fra en 9 hullers bane kun tæller halvt så meget som et resultat fra en 18 hullers bane. Vi kræver også at det er mindst 3 resultat handicapper for at en spiller kan få tildelt et spiller handicap.

Når et antal resultater er blevet gennemarbejdet for handicapper - så gemmes den score der svarer til handicap 5 i systemet til senere brug. Dette er også kendt som banens / tees Standard Scratch Score og giver en indikation af hvor svær en bane er. Jo højere en SSS er for en given tee, destod mere korrekt burde den også være.

Ud over det er der også et antal statistiske korrektioner og lidt andre ting, men vi vil ikke kede jer med dem her.

Krav

For at kunne beregne handicaps for et sæt resultater, så skal de overholde følgende regler:

  1. Eventen skal spilles på en dansk bane.
  2. 4 propagatorerer fra den samme tee på den samme dato - Der skal være mindst fire propagatorer. Propagatorer er spillere med et handicap på 25 eller bedre.
  3. Handicapper bliver ikke beregnet ud fra træningsrunder. Hvis der er mere end 4 propagatorer, så kan resultaterne sendes ind som en "adhoc" match ved hjælp af Excel ark til raportering af match.

Anden information

  • Vi kan beregne handicapper ud fra ethvert antal huller - 6, 9, 12, 18, 27 osv.
  • Vi kan også beregne handicapper for semi-finaler og finaler.
  • Alle spillere får et handicap - det er ikke længere kun DDGU medlemmer.Hentet:

2019-02-16 12:47:38.268486