Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Omkring - Match

Denne side forklarer match systemet der bliver brugt i DDGU Scorekeeper.

DDGU match

Match undersystemet tillader klubber at have en løbende ugentlig match, hvor de deltagende spilleres handicapper automatisk bliver opdateret og den samlede stilling bliver opdateret når hver uges resultater er blevet indtastet. Den samlede stilling bliver beregnet både med og uden handicapper. På denne måde kan en klub sikre sig at deres spillere har et handicap og at det jævnligt bliver vedligeholdt. Klubben kan vælge hvor mange rækker den samlede stilling skal deles over - dette betyder at der kan være en Open række og en AM række, som spiller fra forskellige tees. Systemet bruger DDGU handicap, hvilket du kan læse mere om

På denne måde kan en klub sikre at dens spillere kan have et handicap og at det er bliver jævnligt opdateret. Klubben kan vælge hvor mange rækker den samlede stiling skal inkludere - dette betyder at der kan være en open række og en AM række, som spiller fra forskellige tees.

Systemet bruger DDGU handicappet, hvilket du kan læse mere om her.

Praktisk

Hver klub kan udvælge op til tre klub medlemer der kan være Scorekeepere. Disse personer er ansvarlige for at indsamle scores fra spillerne hver uge og for at indtaste dem i DDGU Scorekeeper. De kan bruge en specialiseret indtastningsside på DDGU Scorekeeper der er velegnet til at indtaste store mængder af lignende data (samme bane, dato, runde osv.).

Den specialiserede side kan kun håndtere klub medlemmer. Hvis klubben har en gæst til deres ugentlige match, så kan gæstens resultater tastes ind via den ikke-specialiserede indtastningsformular.

Scorekeeperne opfordres til at indtaste hul-for-hul scores, da dette så laver brugbare statistikker for brugen af deres hjemmebaner - men en total score kan også sendes ind hvis det er nødvendigt.

Klubben kan modtage et link til deres handicapliste, hvilken de kan indlejre på deres egen hjemmeside med CSS der ligner deres hjemmeside.

Du kan tilmelde din klub ved at kontakte Arne Mejlholm. Skriv navnene på scorekeeperne og så opsætter Arne klubben, scorekeeperne og matchen korrekt.

Krav

  • - Systemet er kun tilgængeligt for danske klubber og er gratis at anvende.
  • - Scorekeeperne skal være medlemmer af DDGU - de skal have logins til systemet og det er kun DDGU medlemmer der har det.
  • - Scorekeeperne skal vedligeholde en liste af spillerne i klubben - ellers bliver antallet af spillere der skal vælges imellem på indtastningsformularerne simpelthen alt for store.

Link til klub rangliste side

Klubranglisten kan inkluderes på jeres hjemmeside gennem en iframe, på følgende måde:

<IFRAME border="0" width="100%" height="6000px" src="http://scorekeeper.ddgu.dk/popup_club/6"> </IFRAME>

Hvor 6 er klubbens ID i databasen.
Hentet:

2019-02-23 20:18:40.528411